Tuyển NV Kinh doanh (Tiếng Nhật bắt buộc)

  16/11/2015

- Tìm kiếm, phát triển khách hàng kinh doanh sản phẩm ống thép; - Tiếng Nhật từ N3 trở lên; - Thành thạo Excel (bắt buộc) - Làm việc tại KCN Quế Võ, Bắc Ninh; có xe đưa đón Hà Nội - Bắc Ninh